MENÜYÜ KAPAT

TBMM Tv Canlı izle
Işıkları
Kapat
Sonraki
Kanal
Önceki
Kanal

TBMM Tv TBMM Tv

TBMM TV CANLI İZLE

10 Aralık 1994 yılında kurulmuştur. Sahibi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Resmi formatı PAL’dır. Yayın alanı Türkiye’dir ve dili Türkçedir. Genel merkezi Ankara’dır. Dönüşümlü adı TRT 3’tür.   TBMM TV veya bilinen adıyla Meclis TV, Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle ilgili bilgilerle TBMM Genel Kurulu'nu canlı olarak yayınlayan, sabahtan akşam 19:00'a kadar TRT 3 ile dönüşümlü yayın yapan bir televizyon kanalıdır. 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21. Maddesiyle de TBMM faaliyetlerini yansıtma görevini üstlenmiş bir kanaldır.  Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerin ne ölçüde yansıtılacağını ise, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında yapılan protokol ile belirleneceği hükme bağlanmış ve kanalın yayını bu ölçülerde gerçekleşmiştir. TBMM TV’yi canlı izleyerek sizlerde Meclisteki gelişmeleri takip edebilirsiniz.

TBMM TV kanalındaki yayının ölçüsü şu şekilde verilmektedir: TBMM Genel Kurulu toplantısının olduğu günler: Salı, Çarşamba ve Perşembe 14:00-19:00 saatleri arasında TRT-3 kanalından ve internet üzerinden yayın yapılmaktadır.  Diğer durumunda ise sadece internet üzerinden canlı olarak yayın yapılmaktadır. Protokolün 5. Maddesi gereyince yasama yılı açılışı, 23 Nisan özel birleşimi, bütçe görüşmeleri, hükümet programı, konuk yabancı devlet adamlarının parlamentodaki konuşmaları gibi hallerde, gün ve saate sorunu olmadan yayın yapılmakta ve gelişmeler halka sunulmaktadır. Genel Kurul çalışmaları ise TRT-3 kanalından canlı olarak yayınlanmakta ve tüm Türkiye’nin bilgisine sunulmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubunda  bulunan siyasi partilerin TBMM'de gerçekleştirdikleri grup toplantıları, 1'er saat süreyle, internet üzerinden canlı olarak yayınlanmakta, partililerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulmaktadır. TBMM Başkanı'nın kabul ve ziyaretleri, TBMM İhtisas komisyonları ile diğer komisyonların toplantıları, siyasi parti grup başkanvekilleri ile diğer milletvekilleri tarafından TBMM'de düzenlenen basın toplantıları, grup yöneticilerinin kabulleri, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'nın faaliyetleri, TBMM'de düzenlenen konferans, seminer gibi toplantılar, TBMM'ye sunulan tasarı ve teklifler ile kabul edilen kanunlar haberleştirilerek, Genel Kurul çalışmalarının dışındaki uygun zamanlarda yayınlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Kanalın Yayın Danışma Kurulu vardır. Bu kurulun görevleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın başkanlığında, başkanın seçeceği bir başkanvekili, Başkanlık Divanı'nın seçeceği üç katip üye ve iki idare amirinden oluşmuş bir ekiptir. Bu kurul, yönetmelikle belirlenen görevleri yerine getirmekle mükelleftir. Kanalda yayınlanacak haberlerin, düzenlemeleri, yayın planları ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri belirler dikkate alınarak yayın yapılır. Ayrıca, kurul kamu ve özel kuruluşlar tarafından hazırlanan, hazırlatılan ve yayınlanmasında kamu yararı görülen program ve yayın materyalinin yayınlanmasına karar verir. Yayın ve arşiv materyaline ilişkin olarak Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesini de belirler.

TBMM Tv Yorumları